Poems, some used in songs

alon at dalampasigan
Alon kang dumampi
sa pisngi ng dalampasigan ko.
Ang dagat na naghatid sa'yo
Ay s'ya ring susundo
sa paglisan mo.

Kasing saglit nang isang nakaw na halik
ang iyong pagdating at pag-alis...

Hinding-hindi kita sisisihin
sa pagguho ng kastilyong buhangin,
sa pagbulahaw sa tahimik na sa kaibuturan
ko'y humihimbing...
nang ika'y dumating.

Huwag mo rin sana akong sisisihin
kung sa paglisan mo'y iyong tatangayin
mumunting bato, sabay sa kumpas ng hangin.
Tila mga kamay na ayaw nang bumitaw
habang ikaw nama'y sa malayo nakatanaw.

Ganunpaman,
ikaw pa rin ay lilisan.
Subalit, hindi kita sisisihin dahil ika'y alon
at ako'y dalampasigan...

Sisisihin ko ang buwan
Tanging ang buwan lamang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s